Informacja dotycząca otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych

Informacja dotycząca otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przez Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w 2020 i 2021 roku.

Pełny tekst deklaracji dostępny po kliknięciu.

Informacja dotycząca otrzymanych środków finansowych

Powiat tarnowski otrzymał dotację celową Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Pełny tekst deklaracji dostępny po kliknięciu.

Deklaracja - strona internetowa

Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.dpswietrzychowice.pl

Pełny tekst deklaracji dostępny po kliknięciu.

p.o. Główny Księgowy
Wiesław Lebryk

Zapewnienie bezpieczeństwa MZ

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZENSTWA PERSONELOWI ZAKLADÓW OPIEKUNCZO-LECZNICZYCH, DOMOW POMOCY SPOLECZNEJ, ZAKLADOW PIELEGNACYJNO OPIEKUNCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19

Pełny tekst deklaracji dostępny po kliknięciu.

Zapewnienie bezpieczeństwa UE

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Pełny tekst deklaracji dostępny po kliknięciu.

Bezpieczny Dom Power

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Pełny tekst deklaracji dostępny po kliknięciu.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny

Tarcza

Dyrektor
Małgorzata Więcław

Komunikat Dyrektora DPS  Wietrzychowice

W nawiązaniu do pisma Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 06.03.2020 r, znak sprawy: WP-III.9424.1.19.2020 dot. zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 oraz w uzgodnieniu z Panem Starostą wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin mieszkańców przez osoby z zewnątrz.

Dyrektor
Małgorzata Więcław

Informacja

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374), w celu zapewnienia ciągłości świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS w razie braków personelu, będzie istniała możliwość zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie lub zastępstwo. W tym celu należy składać podania wyłącznie na pocztę: dps@poczta.okay.pl

Dyrektor DPS Wietrzychowice
Małgorzata Więcław